I N F R A - P R OJ E K T I N J O H T O

Infrarakentaminen ja -saneeraus on hyvin laaja rakennusala. Sitä ei aina tule miettineeksi että talon rakentamisen lisäksi on rakennettu vesilaitokselta talolle vesijohto ja viemärit, sähkölaitokselta sähkökaapeli, tiedonsiito, lämmönjako, tiet, sillat, tunnelit, viheralueet, puistot, urheilukentät... Usein vain pintarakenteet, kuten tiet ja viheralueet jäävät tästä valtavan suuresta rakennuskokonaisuudesta näkyville, mutta maan pinnan ja katujen alle on rakennettu valtavia linjastoja ja verkostoja. Infran rakentaminen ja saneeraustyöt ovat ihmisille elinehto siinä missä asunnotkin.

Olen infrarakentamisessa projektinjohtovastuussa, en siis omista kaivinkoneita. Olen ollut työnjohtojana ja  vastaavana työnjohtajana monenlaisissa maanrakennustöissä. Tilanteen vaatiessa meikäläinen syöksähtää myös kumpparit jalassa myös kaivantoon putkiliitosta tekemään. Tässä listaa ja esimerkkikuvia työnjohtokohteistani:

- Runkovesijohto- ja viemärilinjojen ja talohaarojen rakentaminen ja saneeraus
        *Putkistolinjojen erilaiset saneeraustekniikat (aukikaivuu, pakko/pitkäsujutus...)
- Hulevesi(sadevesi)linjojen rakentaminen ja saneeraus
- Sähkö- ja tiedonsiirtoverkon rakentaminen ja saneeraus kaupungissa ja maakunnissa
- Tierakentaminen ja -saneeraus kaupungissa ja maakunnissa
- Kaupunkialueiden parannustyöt (katualueiden turvallisuus)
- Kauppakiinteistön maanrakennustyöt

Tekemiäni työtehtäviä esimerkiksi:
- Työnjohto/vastaava työnjohto
- Kustannusseuranta
- Laatu- ja luovutusaineiston koonti
- Turvallisuusseuranta (MVR)
- Tarkemittaus (GNSS) ja aineiston koonti 3D-win ohjelmalla
- Työmaan aikainen liikenteenohjaussuunnittelu (LOS)
- Työsuunnittelu, aikataulutus
- Asukastiedottaminen
- Työmaapäiväkirjat ja muu työnaikainen dokumentointi
- Materiaalitilaukset yms.
- Maanomistajien luvitus yms. (maakaapeliverkon rakentaminen)
- Paineputkistojen painekoe ja desinfiointityöt +dokumentointi