I N F R A R A K E N T A M I N E N

Infrarakentaminen ja -saneeraus on hyvin laaja rakennusala. Sitä ei aina tule miettineeksi että talon rakentamisen lisäksi on rakennettu vesilaitokselta talolle vesijohto ja viemärit, sähkölaitokselta sähkökaapeli, tiedonsiito, lämmönjako, tiet, sillat, tunnelit, viheralueet, puistot, urheilukentät... Vain pintarakenteet, kuten tiet ja viheralueet jäävät tästä valtavan suuresta rakennuskokonaisuudesta näkyviin, mutta maan pinnan ja katujen alle on rakennettu hurja määrä linjastoja ja verkostoja. Tämän, infran rakentaminen ja saneeraustyöt ovat ihmisille elinehto siinä missä asunnotkin.

Olen infrarakentamisessa projektinjohtovastuussa. Toimin työmaapäällikköna ja työnjohtajana monenlaisissa maanrakennustöissä. Tilanteen vaatiessa meikäläinen sykähtää kumpparit jalassa kaivantoon putkiliitosta tekemään, tai tuuraan viikon kiviasentajaa. Tässä listaa ja esimerkkikuvia työnjohtokohteistani:

- Runkovesijohto- ja viemärilinjojen ja talohaarojen rakentaminen ja saneeraus
        *Putkistolinjojen erilaiset saneeraustekniikat (aukikaivuu, pakko/pitkäsujutus...)
- Hulevesi(sadevesi)linjojen rakentaminen ja saneeraus
- Sähkö- ja tiedonsiirtoverkon rakentaminen ja saneeraus kaupungissa ja maakunnissa
- Tierakentaminen ja -saneeraus kaupungissa ja maakunnissa
- Kaupunkialueiden parannustyöt (katualueiden turvallisuus)
- Kauppakiinteistön maanrakennustyöt
- Uuden asuinalueen infran rakentaminen (vj, jv, sv, sähköt, katu, valaistus, tiedonsiirto)

Tekemiäni työtehtäviä esimerkiksi:
- Työnjohto/vastaava työnjohto
- Kustannusseuranta
- Laatu- ja luovutusaineiston koonti
- Turvallisuusseuranta (MVR)
- Tarkemittaus (GNSS) ja aineiston koonti 3D-win ohjelmalla
- Työmaan aikainen liikenteenohjaussuunnittelu (LOS)
- Työsuunnittelu, aikataulutus
- Asukastiedottaminen
- Työmaapäiväkirjat ja muu työnaikainen dokumentointi
- Materiaalitilaukset yms.
- Maanomistajien luvitus yms. (maakaapeliverkon rakentaminen)
- Paineputkistojen painekoe ja desinfiointityöt +dokumentointi
- Putkilinjan omavalvonta-videokuvaus