K I I N T E I S T Ö N H U O L T O

Mikään ei pysy kunnossa ja pidä arvoaan ilman asianmukaista huoltamista. Kiinteistönhuoltotyössä on oltava rakennusalan moniosaaja, sillä rakennuksen sisäpuolisen huollon lisäksi kiinteistönhuoltoon sisältyy kuuluu usein piha-alue, jossa on tiealueita ja viherrakenteita. Lisäksi rakennuksella on perustukset, katto ja ympäröiviä rakenteita. Kaikki vaikuttaa toisiinsa, siksi on tärkeää pitää kiinteistöistä huolta kokonaisvaltaisesti. Esimerkkejä ja kuvia töistäni kiinteistönhuollon parissa:

- Viheralueiden kunnossapitotyöt (nurmityöt, istutukset, puut, lehtien keräys...)
- Tiealueiden kunnossapitotyöt
- Rakennusten ja piha-alueiden puhtaanapito
- Vesikourujen ja kattojen kunnossapito, puhdistus, pesu
- Lumenpudotukset katoilta (myös jyrkät katot)
- Auraus ja hiekoitustyöt paikallisesti asianmukaisella kalustolla
- Talonmiespalvelut, taloyhtiöiden hallitustoiminta